You are hereSteun voor Bassodawish / Groene Energie voor Bassodawish

Groene Energie voor Bassodawish

strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/dorizond/public_html/modules/book/book.module on line 559.

By dorizond - Posted on 15 Juli 2012

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versie

Op dit moment is nog geen enkele stroomvoorziening beschikbaar op de Middelbare school of in het dorp Bassodawish. Daarom hebben we een aanvraag ingediend bij www.ecofoundation.be om het project "Groene Energie voor Bassodawish" te ondersteunen.

De school een plaats waar

 • (op termijn) tot 720 jongeren samen komen
 • waar een internaat voor meisjes gepland wordt
 • waar de leraars wonen in voor hen door de school gebouwde huisjes
 • en waar de computer een plaats zou moeten krijgen in het onderwijspakket van een middelbare school.
Om deze redenen geloven we dat het geen overbodige luxe is om op een milieubewuste wijze elektriciteit te voorzien. Belangrijk hierbij is echter ook dat:
 • de operationele kost van deze voorziening minimaal is
 • het systeem uitbreidbaar is naar toekomstige extra noden
 • het systeem stabiel is (geen grote stroompieken of veelvuldige onderbrekingen)
 • er gekeken wordt naar betrokkenheid en toegevoegde waarde voor de volledige gemeenschap van Bassodawish
 • de voorziening voldoende beveiligd is tegen diefstal, vandalisme, misbruik, etc...
 

Op basis van eerste onderzoek denken we dat een Hybrid systeem de beste oplossing kan zijn. Bij een dergelijk systeem willen we de focus leggen op het gebruik van zonnepanelen. In Tanzania is er gemiddeld meer dan 8 uur zon per dag (meer dan 3000 zonuren per jaar). Deze zonnepanelen worden via een regelaar aangesloten op batterijen en een invertor zorgt voor de omzetting van 12 of 24 VDC naar 230 AC. 

Een 2de bron van energie kan een windmolen zijn. Bassodawish Secondary School ligt op een plaats waar vrij veel en vrij constante wind is. De windenergie zou vooral ’s nachts kunnen zorgen voor de productie van groene stroom. Of dit een rendabale oplossing kan zijn, moet nog in detail bestudeerd worden.

In theorie kan ook een generator met fosiele brandstof gebruikt worden als back-up systeem. Ons vermoeden is echter dat dit niet nodig zou mogen zijn, het gebruik van een generator zou immers wijzen op een tekort aan productie en opslag van groene stroom en zou dus duiden op de nood aan een uitbreiding van het bestaande systeem.

Een heel belangrijk aandachtspunt op het gebied van elektriciteitsvoorziening is het gebruik van energiezuinige verbruikers. Hierbij denken we vooral aan het gebruik van spaar- of ledlampen en energiezuinige computers (zie hiervoor bijvoorbeeld de Inveneo Certified Low-Power Desktop Solutions op http://www.inveneo.org/desktops2). Het zal geenszins de bedoeling zijn om afgedankte energievreters uit Europa naar daar te sturen.  

We kunnen volgende eerste ruwe inschatting van de verbruikers maken:

Wat
Aantal
Lampen (verlichting)
12 klaslokalen
1 administratieve blok
6 leraarswoningen
Bibliotheek
Terrein, toegangsweg en sportterrein
1 doktershuis
 
schatting: 50 lampen
Computers
1 computerlokaal
 
schatting 10 computers met beeldscherm
Radio, GSM, ...
6 leraarswoningen
 
schatting 6 stuks van elk
Overig
Koelinstallatie in doktershuis voor vaccins, etc...
 

Voor de veiligheid van de installatie overwegen we om een technische ruimte te maken in de administratieve blok. Deze technische ruimte mag dan geen directe toegang naar buiten hebben, enkel verluchting zal voorzien worden. De administratieve blok zal beveiligd moeten worden tegen inbraak. De dakconstructie van de administratieve blok moet stevig genoeg zijn om voldoende zonnepanelen te dragen.

Om de betrokkenheid van de lokale bevolking bij dit project te vergroten, zouden we enkele faciliteiten van de school op termijn willen beschikbaar stellen aan de plaatselijke bevoking:

 • Het sportterrein zou kunnen benut worden door de plaatselijke jeugd in de naschoolse uren. Hiervoor kan het nodig zijn om beperkte verlichting te voorzien aangezien het in Tanzania elke dag rond 19u00 donker is.
 • De schoolbibliotheek zou op vooraf afgesproken tijdstippen open gesteld kunnen worden als ‘leeszaal’ voor de plaatselijke bevolking. Op andere momenten kan deze ruimte dan weer gebruikt worden als gemeenschappelijke TV-zaal.
 • In de computerklas kunnen lessen gegeven worden aan de plaatselijke bevolking.
 • Op het moment dat er ook internet voorziening is (nu nog niet in de planning voorzien), zou de computerklas onder bewaking kunnen opengesteld worden als ‘Internet Café’. 
   

Voor de uitvoering van dit project zien we volgende aandachtspunten:

 • Bepalen van het vermoedelijke verbruik en afstemming van het concept op dit verbruik
 • Bouw administratieve blok met technische ruimte voltooien
 • Elektriciteitskabels voorzien vanuit technische ruimte naar de diverse lokalen
 • Middelen verzamelen om het project te financieren
 • Aanstellen lokale verantwoordelijken voor het welslagen van het project
 • Logistieke voorbereiding: goederen aankopen (hier of daar?), transport, import, ...
 • Uitvoering ter plaatse
  • Idealiter is er onmiddellijk een lokale partner die nadien ook de ondersteuning kan geven
  • Bedoeling moet zijn dat iemand van Dorizon Doenja aanwezig is tijdens de installatie en opstart van het systeem
    
 • Opvolging na installatie: Indien mogelijk moet een meetsysteem voorzien worden waarin we de productie en het verbruik kunnen uitlezen, dit om trends te kunnen bewaken en tijdig te kunnen bepalen dat het systeem moet uitgebreid worden. 
   

Om een eerste beeld te krijgen over het budget dat nodig is om dergelijk systeem op te bouwen werd contact opgenomen met Johan Berghman van Rytron bvba.

 • Een basissysteem met 4 zonnepanelen van 185 Wp, 1 regelaar, 1 omvormer en 4 batterijen kost (enkel materiaal en excl BTW) circa 3.200 €.
 • Een uitgebreider systeem met 16 panelen, 2 regelaars, 1 omvormer en 8 batterijen komt op ongeveer € 15.000 (enkel materiaal en excl BTW) 
   

Voor ons project rekenen we dus op een totaalbudget van circa € 20.000 tot € 25.000 (incl. installatie).