You are hereSteun voor Bassodawish / Educatie, Water en Gezondheidszorg voor de jongeren van Bassodawish (Dr. Slaa Wilbroad Secundary School - Tanzania)

Educatie, Water en Gezondheidszorg voor de jongeren van Bassodawish (Dr. Slaa Wilbroad Secundary School - Tanzania)


By dorizond - Posted on 11 Oktober 2009

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versie
Starting September 6, 2009 - Ending Augustus 9, 2019

Sinds 2010 steunt Dorizon Doenja vzw de middelbare school van Bassodawish (Tanzania) met Educatie, Water en Gezondheidszorg. Door te investeren in de verdere uitbouw van hun infrastructuur en het bijhorend didactisch materiaal, de watervoorziening en de primaire gezondheidszorg willen we 720 jongeren van Bassodawish en hun directe leefomgeving alle kansen op een betere toekomst geven.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan dit project. De giften van de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 104 WIB).
Stort op projectrekening "Educatie, Water en Gezondheidszorg voor de jongeren van Bassodawish", beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 met BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ***128/2469/00087***.

Bedankt voor uw steun !!!

Bassodawish had al een lagere school, maar er was tot voor 2009, geen mogelijkheid voor de kinderen uit de omgeving om middelbaar onderwijs te volgen binnen een straal van 2 uur wandelen. Door vrijwilligerswerk van de bevolking zelf komt de school langzaam tot stand. In september 2009, toen we deze school voor de eerste keer bezochten, was er één klas, de toiletten en een leraarswoning volledig afgewerkt. Een ander gebouw werd gebruikt voor de administratie en als leraarslokaal.

 

Op dat moment volgden 45 leerlingen tussen 14 en 18 jaar les in het 1ste en 2de middelbaar. Er waren 4 enthousiaste leerkrachten, waarvan slechts 1 leerkracht werd betaald door de regering, de andere leerkrachten waren vrijwilligers (kost en inwoon, bekostigd door bijdrage van de ouders). De ruwbouw van 7 andere klassen was klaar en men hoopte verder nog op een bibliotheek, een keuken (nu in modderhut) met eetruimte, een volwaardig administratief gebouw, een laboratorium, een internaat voor meisjes en een doktershuis te bouwen. Er was nog geen elektriciteit in het dorp, maar deze komt er binnenkort en ook de school wordt dan op het net aangesloten. Ook watervoorziening is een groot probleem door de dikwijls aanhoudende droogte in deze regio.

 

Wij bezochten zelf deze school en hoorden dat ze nog geen enkele steun van buitenaf krijgen. De geschenken waren dan ook meer dan welkom en werden onder luid applaus aanvaard. Onze voetbal bleek de eerste bal op school te zijn en ons lokaal aangekocht lesmateriaal (posters voor biologie, chemie en fysica) werd dankbaar in ontvangst genomen.

 

Tijdens onze bezoek werkten een aantal jonge mannen verder aan de schoolgebouwen. Het is prachtig te zien dat dit tot stand komt door medewerking en door de vele handen van de dorpsgenoten zelf. Maar deze school kan nog heel wat materiaal en steun gebruiken en daarom beslisten we om vanuit onze zelf opgerichte vzw “Dorizon Doenja” (www.dorizondoenja.org) allerlei activiteiten te organiseren om deze jonge mensen te steunen. De steun die we vanuit België verzamelen wordt rechtstreeks aan deze school overhandigd, ter aankoop van didactisch materiaal, boeken en lesmateriaal, ter ondersteuning van initiatieven rond water en voor de verdere ontwikkeling van de school en de medische post.

 

In het najaar 2009 werden enkele eerste acties op poten gezet om geld in te zamelen. Dankzij de steun van de Vrije Basisschool van Zevergem die een markt organiseerden en dankzij de steun van Solidariteitskoor Weerbots uit Waasmunster, konden we op 10 januari 2010 een eerste bedrag (€ 1.150) bezorgen dat volledig benut werd voor de aanschaf van 300 schoolboeken en een boekenrek. Ter controle hiervan zijn aankoop-bewijzen bezorgd. De opvolging ter plaatse gebeurt enerzijds door Toon & Elke - enkele Vlamingen die daar gedurende enkele maanden werkzaam waren als vrijwilliger - en anderzijds door onze plaatselijke contactpersoon en districtsverantwoordelijke voor educatie, financiën, water & gezondheid John Mahu. John heeft reeds meer dan 20 jaar contacten met diverse Vlamingen en heeft in deze periode bewezen heel betrouwbaar en betrokken te zijn.

 

In het voorjaar 2010 werd een volgende inzamelactie georganiseerd. Omdat reeds heel wat initiatieven rondom Tanzania actief waren vanuit De Klinge, werd ervoor gekozen om ons met deze activiteit meer te richten op de regio Gent. Met de hulp van Cédric Van Branteghem werd op zaterdag 27 maart 2010 “Duik er eens in voor Bassodawish” georganiseerd in het zwembad Puyenbroeck te Wachtebeke. De opbrengst van dit gesponsord zwemmen event was boven alle verwachtingen!

Aan de leerkracht uit Bassodawish werd gevraagd om een lijst op te stellen van alle schoolboeken die nodig zijn voor de 4 jaren middelbare school. Deze lijst, die uiteindelijk meer dan 800 boeken bevatte, werd gecontroleerd en goed bevonden door Toon & Elke. Het zou een zeer belangrijke stap zijn om de ondertussen meer dan 120 leerlingen een kans te geven op onderwijs. De totale kostprijs van deze wensenlijst kwam op ca. € 3.500, de opbrengst van het zwemevenement oversteeg dit bedrag! 

Tijdens de zomer van 2010 konden we met eigen ogen vaststellen dat de uitbouw van de school steeds verder ging, er waren reeds 8 leslokalen waarvan 2 gebruikt werden voor administratie en opslag. De lokale bevolking had duidelijk niet stilgezeten!

 

Uit de contacten met Toon & Elke bleek dat John Mahu uitgenodigd was om naar België te komen, een unieke kans dus om dit geld te overhandigen en met hem de volgende stappen te bespreken. De nodige acties werden genomen om een informatie-avond naar de sympathisanten van Dorizon Doenja vzw en de vele sponsors voor Bassodawish op 20 november 2010 te organiseren. Met meer dan 120 aanwezigen was dit een onverhoopt succes en durfden we grotere plannen maken.

 

In 2011 werd vooral lokaal gewerkt door de plaatselijke bevolking aan de verdere uitbouw van de school, er werd een doktershuis gerealiseerd, de eerste watervoorzieningen werde uit de grond gestampt en er werden extra voorzieningen voor de leraars voorbereid. Vanuit België hebben we vooral toegezien of de middelen correct gebruikt werden, hebben we de prioriteiten voor de toekomst vastgelegd en hebben we onze aanvraag voor een projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting voorbereid. Deze erkenning is ondertussen een feit!

In 2012 hebben we heel wat activiteiten georganiseerd en brachten we ook een bezoek aan Bassodawish. De meegebrachte € 15.000 steun zal benut worden voord e bouw van de "Administration Block", het verder uitbreiden van watervoorziening en het afwerken van extra klaslokalen. Met een extra € 2.400 werden dan weer heel wat Engelstalige boeken gekocht zodat de school een bibliotheek kan uitbouwen en de jongeren hun Engels beter kunnen bijschaven.

Voor de toekomst wensen we steun te geven aan de bouw van een Internaat voor meisjes ,extra watervoorziening, leslokalen, leraarswoningen, een keuken en refter, ... we kunnen dus nog heel wat steun gebruiken om dit project waar we samen een betere toekomst aan 720 jongeren willen geven te realiseren.

Aan iedereen die hieraan een steentje, hoe klein ook, bijdraagt, zeggen we “ASANTE SANA !!!” (Heel erg bedankt !!!)

 

Voor Dorizon Doenja vzw (www.dorizondoenja.org)

Luc & Nadine Nevejans-Staelens,
Marc & Marleen Nuytten – Vandommele,
Léon & Maria Goubin, Marijke, Lieve, en vele andere sympathisanten...

BijlageGrootte
Projectvoorstelling.pdf1.16 MB